Hải Phòng có thêm khu công nghiệp Tiên Thanh vốn đầu tư gần 4.600 tỷ đồng
Việt Nam - Malaysia ký kết bản ghi nhớ tuyển dụng và hồi hương lao động
0988.005.155