Bộ TN&MT làm việc với UBND TP. Hải Phòng về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và quy hoạch không gian biển quốc gia
Công bố các quyết định thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
0988.005.155