Quy định về nội dung, đối tượng lập báo cáo ĐTM- Thành Công Việt Nam

Quy định về nội dung, đối tượng lập báo cáo ĐTM- Thành Công Việt Nam

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có nhiều thủ tục, giấy tờ khiến bạn không biết bắt đầu từ đâu? Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Quy định về nội dung, đối tượng lập báo cáo ĐTM- Thành Công Việt Nam ngay dưới đây nhé!

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Theo quy định tại Điều 23 Luật bảo vệ môi trường 2014, một báo cáo đánh giá tác động môi trường phải bao gồm các nội dung sau đây:

 • Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường.
 • Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
 • Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.
 • Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 • Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 • Biện pháp xử lý chất thải.
 • Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 • Kết quả tham vấn.
 • Chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.
 • Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường bao gồm: Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án (chất thải rắn, khí thải, chất thải nguy hại, rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, các loại chất thải lỏng khác như hóa chất thải, hóa chất súc rửa đường ống,…), bảo đảm theo quy định về bảo vệ môi trường; Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết bị quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục đối với trường hợp phải lắp đặt theo quy định; kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đó.

Quy định về nội dung, đối tượng lập báo cáo ĐTM- Thành Công Việt Nam

Quy định về nội dung, đối tượng lập báo cáo ĐTM- Thành Công Việt Nam

>> Xem thêm: Tư vấn lập quy hoạch 1/500 hiệu quả, chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay 

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Việc thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định như sau:

 • Chủ dự án thuộc đối tượng quy định phải thực hiện đánh giá tác động môi trường tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện báo cáo ĐTM.
 • Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án
 • Kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường thể hiện dưới hình thức báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Chi phí lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc nguồn vốn đầu tư dự án do chủ dự án chịu trách nhiệm

DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO ĐTM CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG CHỈ CÓ TẠI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

Nhanh chóng – thủ tục hồ sơ đầy đủ – chi phí hợp lý là những tiêu chí của dịch vụ lập báo đánh giá tác động môi trường ĐTM của Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, lập báo cáo, xin giấy phép, thẩm tra, thẩm duyệt...với hơn 5 năm kinh nghiệm, Thành Công Việt Nam cam kết có thể hoàn thành tốt hồ sơ cho doanh nghiệp với thời gian nhanh nhất, giá ưu đãi nhất cho khách hàng.

Dịch vụ xin cấp bao cáo ĐTM cho doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín- Thành Công Việt Nam

Dịch vụ xin cấp bao cáo ĐTM cho doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín- Thành Công Việt Nam

Vậy, doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0936.633.334 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về thủ tục thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM tại Hải Phòng.

0988.005.155