Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Xin cấp phép xây dựng
Xin cấp giấy thẩm duyệt PCCC
Xin cấp giấy báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)
Xin cấp báo cáo Hoàn công
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
0988.005.155